Infokiri

Head koolipere liikmed!

Esimene koduõppe nädal on selja taga. Pidasime õpetajatega täna videokoosolekuid ning tõdesime, et üldiselt laabub kõik kenasti. On muresid, aga püüame neid üheskoos lahendada.

Oluline on, et õpilane avaks hommikul Stuudiumi, vaataks oma ülesanded ning vajadusel küsiks õpetajatelt abi. Iga õpetaja on andnud oma õpilastele teada, mis on tema peamine suhtluskanal (telefon, Stuudium, e-mail, messenger vm) ning õpilased võiksid küsida õppetöö kohta abi isegi julgemalt.

Suhtlemine on väga oluline. Õpilane saadab oma töö küll teele, aga õpetajani ei pruugi see jõuda. Olukord on uudne nii õpilaste kui õpetajate jaoks ning usun, et teisel nädalal saab kommunikatsioon paremini toimima.

Mõistame, et kõik ei suju kergelt. Teame, et mitmele on olnud päevad pikad ning nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad on istunud palju arvuti ees. Eriliselt suur tänu lapsevanematele oma lapsi toetamast ja aitamast!

Olen aru saanud, et üks muresid hetkel ongi õpilaste jaoks, kuidas paremini oma aega planeerida, et õppimine oleks organiseeritud ning oleks ka vajalikke puhkepause. Tartu ülikool töötas välja soovitusliku päevakava õpilaste jaoks. Jagan seda teiega. Ehk kellelegi on abiks.
NB! Loomulikult tuleb teha erandeid, kui õpetaja on määranud Stuudiumis kindla aja kohtumiseks või kodutöö esitamiseks.

Olulisim on hetkel vastutustundlikkus püsida kodus ja vältida kontakte. Kõik pingutused, mida oleme teinud ja teeme veel selleks, et olukorraga kohaneda, on võib olla väärtuslikumaid õppetunde. Teadaolevalt ei ole meie koolipere liikmete hulgas nakatunuid. Teeme igaüks kõik endastoleneva, et seda olukorda hoida.

Üks palve veel: ärge olge terve päev arvuti ees! Puhake ja olge niisama enda perega. Kui tundub, et klassis keegi võiks olla üksildasem, helistage või kirjutage talle. Olgem üksteisele toeks kodutööde jm õppimiste tegemisel.

Kui kellelgi on mure või küsimusi, ärge jätke ühendust võtmata oma aineõpetaja, klassijuhataja või juhtkonnaga. Vahel võime ka niisama suhelda.

Mõelgem juba sellele, kuidas tähistame, kui kõik on läbi ja tuleme tagasi kooli! Palju on olnud küsimist, et millal see saab olema. Sellele küsimusele vastust hetkel ei ole. Kindlasti võtab see veel nädalaid.

NB! Täna tähistas Emakeele Selts oma 100. sünnipäeva. 23. märtsil 1920 asutati Emakeele Selts. 100 aastat on nad aidanud eesti keelt uurida ja arendada, toetanud selle kasutamist. Täna põlevad küünlad kõikide lahkunud auliikmete ja kunagiste esimeeste kalmudel üle Euroopa. Küünlad põlevad ka Häädemeestel, Marta Mäesalu kalmul. Suur tänu selle eest Tiiu Pukale ja Kaire Käärale!

Olge hoitud!

Aule Kink