Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel toimus ajavahemikul 21.08.2020 – 07.01.2021 projekt nr 2014-2020.1.02.20-1063 “Õppiva organisatsiooni kujundamine ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine Häädemeeste Keskkoolis”.

Projekti käigus valmis Häädemeeste Keskkooli arengukava aastateks 2021 – 2025, mis sai detsembri lõpus ka kinnitatud ning koolipidaja kiitva hinnangu.

Moodustatud kooli laiendatud juhtkond sai teadmisi juhtimisest ning juhtkonna liikmed mõtestasid oma rolli organisatsioonis.

Projekti käigus arutlesid õpetajad, millised on õpetamise põhimõtted Häädemeeste Keskkoolis ning andsid väärtusliku sisendi õppealajuhatajale kooli pedagoogilise kontseptsiooni loomiseks, mis saab olema arengukava lisa ning peaks valmima selle aasta jooksul.

Õpetajad ühtlustasid teadmisi nüüdisaegsest pedagoogikast. Koolituse käigus arutleti muutunud ühiskonna üle ja ühiselt leiti, et kui ühiskond meie ümber muutub, siis lähtuvalt sellest muutub ka kool ja õpetajate tegevus. Projekt aitas jõuda ühisele arusaamisele, et kui me räägime nüüdisaegsest pedagoogikast, siis millest me räägime.

Õpetajad said projekti käigus kogeda palju erinevaid õppemeetodeid ja suur väärtus oli meeskondlikul tegevusel. Kindlasti suurenes meeskonnatunne koolis.

Projekti käigus tuli iseseisva tööna külastada üksteise tunde ning õpetajad jagasid seda kui positiivset kogemust.

Projekt aitas kaasa sellele, et oleme tõesti õppiv organisatsioon.