Euroopa struktuurifondid (ESF)Häädemeeste valla koolides kaasava hariduse põhimõtete rakendamine
Häädemeeste vallas pööratakse tähelepanu igale õpilasele ja luuakse kõikidele õpilastele sobivad õppetingimused.
Häädemeeste Keskkooli rajatakse kaasaegne, kaasava hariduse ja nüüdisaegse pedagoogika põhimõtetest lähtuv õppeklass õpiraskustega õpilastele ja senini puudunud invatualett.