1. – 6. klassi tunniplaan (pdf-formaadis):

1.-6. klassi tunniplaan I poolaasta

7. – 12. klassi tunniplaan (pdf-formaadis):

7.-12. klassi_I poolaasta

ÕA õpiabi

KI kirjandus

INF informaatika

TÕ tekstiõpetus

TE tehnoloogia P

KÄ käsitöö, kodundus T

LI liiklus

UTA uurimistöö alused

KÕNE kõneravi

MAJ majandusõpetus

EV ettevõtlusõpetus

P MA praktiline matemaatika

RK riiigikaitse

PRO programmeerimine