1.-6. klassi tunniplaan II poolaasta

7.-12. klassi_II poolaasta

ÕA õpiabi

KI kirjandus

INF informaatika

TÕ tekstiõpetus

TE tehnoloogia P

KÄ käsitöö, kodundus T

LI liiklus

UTA uurimistöö alused

KÕNE kõneravi

MAJ majandusõpetus

EV ettevõtlusõpetus

P MA praktiline matemaatika

RK riiigikaitse

PRO programmeerimine