Häädemeeste Keskkooli laiendatud juhtkond:
Aule Kink – direktor
Ülle Iir – õppealajuhataja
Eeva Noni – sotsiaalpedagoog
Heli Lank – huvijuht
Astrid Rosenberg – haridustehnoloog
Ele Linkmann – õpetaja, algklassid
Marika Ristmäe – õpetaja, oskus- ja sotsiaalained
Kaire Laine – õpetaja – keeled
Kalmer Hütt – õpetaja, reaal- ja loodusained