Programmi „ProgeTiiger programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele“
raames sai Häädemeeste Keskkool robootika komplektid ja nende
riistvaralised lisad.

Vahendeid hakatakse kasutama robootika huviringis ja
lõimituna erinevates õppeainetes.

Huviringi koduleht:
https://haademeestenutikad.wordpress.com/