Teemapäev “Soode taastamine” 13.09.2019

Teemapäev “Soode taastamine”
RMK Kabli külastuskeskus kutsub 13. septembril algusega kell 14.00 Tolkuse ja Maasika rabas toimuvale kohtumisele
RMK looduskaitseosakonna spetsialisti Priit Voolaidi ja Eesti Maaülikooli loodusturismi lektori Marika Kosega.
Päeva jooksul arutleme teemadel:
* Kuivendusega rikutud Tolkuse ja Maasika sookomplekside veerežiimi taastamine ja soode seisundi halvenemise peatamine.
* Miks soid taastada? Kuidas ja kui kaua võtab aega taastumine?
* Kas loodus ise ei saa soo taastamisega hakkama?
Oodatud on kõik huvilised, kellele läheb korda meie soode ja rabade olukord ja käekäik.
Kogunemine Rannametsa-Tolkuse looduse õpperaja alguses parklas.
Lisainfo ja eelregistreerimine: info.kabli@rmk.ee

Kasutaja RMK foto.