Foxcademy

Häädemeeste Keskkooli 7. – 12. klassi õpilased kasutavad Foxcademy õpikeskkonda, õppimaks füüsikat läbi järgmiste õpimudelite: interaktiivne teooria, hindelised ja harjutuslikud testid, õpianalüüs ja ülesanded.