Eelmisel nädalal:

Ajavahemikul 6. – 10. veebruar olid meil koolis külas Staicele kooli 5 õpilast ja 2 õpetajat. Idee küllakutseks tuli 8. kl õpilasel Karolina Põslari loovtöö raames ning juhendaja Rene Kurmi toel.

Meie külalised tundsid end hästi ja olid väga tänulikud. Õpetajad külastasid meie tunde ning kiitsid neid. Nad arvasid, et soovitavad ka teistel oma kolleegidel tulla meie kooli töövarjuks.

7. veebruaril toimus elektrikatkestuse tõttu 19. jaanuaril ära jäänud Sõrmuse ehk reaalainete ehk turvalise interneti päev. Meil olid külas Metsapoole, Uulu ja Tahkuranna koolidest IT-huvilised õpilased. Toimusid põnevad töötoad ning võistlused. Töötubades osales kokku 37 õpilast.

Õpetaja Astrid Rosenberg korraldas õpilastele veebiviktoriini teemal “7. – 9. klasside digipädevused”.

Matemaatikaõpetaja Krista Hütt rääkis õpilastele huvitavaid seiku meie kunagisest matemaatikaõpetajast Peeter Sõrmusest ning korraldas sudoku lahendamise võistluse. Teiste koolide parimad said juba autasustatud, aga meie õpilastest tublimad saavad välja hõigatud infokoosolekul.

IT-tugiõpilased korraldasid töötoa teemal “Pythonis programmeerimine ning tehisintellekt”. Antud töötoa raames said õpilased tutvuda Python programmeerimiskeelega ning selle abil automatiseerida erinevaid matemaatika ülesannete lahendusi. Lisaks tutvustati õpilastele ka tehisintellekti OpenAI erinevaid võimalusi.

Lektor Oliver Kikas tutvustas õpilastele CTF-kübervõistluse erinevaid ülesandeid ja lahendusviise.

8. veebruaril algas meie õpilasesinduse poolt korraldatav sõbranädal. Toimunud on stiilipäev (filmitegelased), nn kaksikute päev ning traditsiooniline sõbra otsimise mäng ja fotograafi poolt sõbrapiltide tegemine. Jätkame algaval nädalal.

10. veebruaril toimus Kabli Seltsimajas Häädemeeste valla 6. – 9. kl õpilastele sõbrapäeva ball. Peo korraldavad meie 8. kl õpilased Laura Laine, Karola – Maret Kivimurru ja Klaudia Ringas oma loovtöö raames. Juhendajaks Egle Vutt ning toeks ja abiks klassijuhataja Eeva Noni.

* Algaval nädalal:

Jätkub ÕE poolt korraldatav sõbranädal:

13. veebruaril korraldavad Heivi, Kaidi ja Anette vahetundide ajal 3. korruse koridoris mänge.

14. veebruaril kutsume kõiki kooli riietatuna võimalikult punasesse.

13. veebruar kell 13.00-16.00 toimub Metsapoole põhikooli spordisaalis Häädemeeste KK ja Metsapoole PK 1.-5. klassi õpilaste sõbrapäeva pidu, mida viivad läbi Metsapoole PK 8. klassi õpilased loovtöö raames.

14.veebruril toimub Kilingi-Nõmmes maakondlik geograafia olümpiaad. Häädemeeste Keskkooli esindavad Henry Näär, Henri Kaldas, Karolina Saar, Alison Moora, Anette-Marie Õis, Aleksander Vainula, Marcus Maddison, Helena Pärna, Ragnar Pesor, Jesper Muhu.

17. veebruaril toimub maakondlik bioloogia olümpiaad. Häädemeeste Keskkooli esindavad Taavet Allikas, Mia Parik, Getter Juurikas, Laura Laine, Ragnar Pesor, Kiur Joosep Pihlak.

18. veebruar  Piirkondlik kunstiolümpiaad. Kooli esindavad Getter Juurikas (8. kl), Anette-Marie Õis (9. kl), Rute-Marie Maddison (10. kl). Toimumiskoht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium.

* Eelinfo tulevaste sündmuste osas:


21. veebruar   4. ja 5. klass teatris Ugala vaatamas etendust “Laste hotell”.

21. veebruar 13.00  Ühiskonnaõpetuse tund gümnaasiumile: Riigikogu valimised – valimisdebatt. Osalevad ka Riigikogusse kandideerivad poliitikud.

23. veebruar   Vabariigi aastapäeva aktused: 9.00 7. – 12. klass ning 11.00 1. – 6. klass.

23. veebruar   Vastlapäeva tähistamine: 9. – 12. kl õpilased Kütiorus.

24. veebruar kell 7.32   Pidulik lipuheiskamine koolihoovis.

7. märts    6.-7. klassi inglise keele olümpiaad

14. märts  Emakeelepäeva tähistamine: külas ajakirja Täheke peatoimetaja Ilona Martson

17. märts  Emakeelepäeva tähistamine: külas keeleteadlane Karl Pajusalu.

17. märts  Käsitöö ja kodunduse olümpiaad. Osaleb Anette-Marie Õis.

24. märts  Gümnaasiumiõpilased Tallinnas: külastatakse Euroopa Elamuskeskust ja Vabamut.

12. aprill 1. – 3. klass teatris Estonia vaatamas lasteooperit “Naksitrallid”.

13. aprill  8. – 9. klassi inglise keele olümpiaad.

17. – 21. aprill  Erasmus+ projekt “Kaasav haridus ökoloogiaõpetuse kaudu”. Külas Divina Pastora kool Hispaaniast Monovari linnast.

11. – 13. mai  Riigikaitse välilaager.

KIIDAME JA TÄNAME!

Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid külalislahkuse eest meie Staicele külaliste vastuvõtmisel! Eriline tänu kuulub õpetaja Eeva Nonile, kes oli kogu aeg abiks ning perekondadele, kes õpilasi majutasid.

Sõrmuse päeval toimunud veebiviktoriinis olid meie kooli õpilased väga tublid. I koha saavutas Sander Song (7. klass), II koha Kim Jakobson (7. klass) ning III koha Erik Selge (8. klass).

10. veebruaril toimus piirkondlik füüsikaolümpiaad gümnaasiumile. Kiidame osalenud õpilast: Margo Raudsepp ja täname õpetaja Paul Zubtšenkot!

Vabariigi aastapäev hakkab lähenema ning meie koolimajas on juba näha pidupäevale kohaseid sini-must-valgeid kaunistusi. Suur tänu õpetaja Marika Ristmäele, kes koos õpilastega maja pidupäevasemaks muutis!

Tehnoloogiaklassis võimaldab õpetaja Triin Türk avada õpilastel loovust ning võimaldab kasutada erinevaid materjale. Aga … neid materjale peame ju kusagilt hankima. Oleme tänulikud, kui head inimesed teevad koolile kingitusi. Eelmisel nädalal saime Kusti Kleini algatusel Saunapoest kaks alusetäit jääkmaterjale. Pealik on Saunapoel Ülari Järvoja. Kaido Klein aitas materjali komplekteerida ning haagisele tõsta. 9. kl noormehed aitasid transportimisel ja ladustamisel.