Eelmisel nädalal

Meil on olnud kahel viimasel nädalal kaks erakordselt toredat Erasmus+ õppereisi.

27. september – 1. oktoober olid Erasmus+ INTEGRA projekti raames õpetajad Rene Kurm ja Eeva Noni ning õpilased Aleksander Vainula, Taavet Allikas, Siim Õitspuu ja Jürgen Pinta Sloveenias.

INTEGRA projekt algas 1. novembril 2020. a ja kestab 31. detsembrini 2022. a. Projekti täisnimi on „Founding the network of technology INTEGRAtionists in pupils’ informal education“ ning see on strateegiline koostööprojekt Läti, Leedu, Sloveenia ja Eesti vahel.

Projekti käigus saavad nii õpilased kui õpetajad teadmisi ja oskusi, kuis integreerida robootikat ainetundidesse ning arendada STEAM õpet. STEAM tähistab viiel valdkonnal tuginevat praktilise kallakuga õpet ehk teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunstide ja matemaatika edukat ühendamist.


5. – 9. oktoobril külastasid õpetajad Rene Kurm ja Marika Ristmäe ning õpilased Hans-Kristjan Piirsalu, Klaudia Ringas, Nemo Tuuling, Sander Vanker, Maria-Lota Kool ja Kaidi Siim Volgelbergi kooli Schottenis. Programmis oli kohalike ettevõtete külastamine.

Strateegiline koostööprojekt Schotteni kooli ja Häädemeeste kooli vahel algas juba 2019. a sügisel ning projekti nimi on „International preparation and cooperation on future work life based on bilateral experience and digital resources“ Tähelepanu keskmes on õpilaste ettevalmistus tulevaseks tööeluks. Samuti on eesmärgiks tutvuda kohaliku tööturuga, ettevõtete ja ettevõtjatega, saada ülevaade kohalikest ressurssidest ning uurida, millised on vajalikud teadmised, oskused, vilumused, et tööturul toime tulla.

Juunis on Schotteni kooli õpilased külas meil siin, Häädemeestel.

KIIDAME JA TÄNAME õpetaja Rene Kurmi, kes jaksab Erasmus+ projekte kirjutada ja koordineerida.

5. oktoobril tähistasime traditsiooniliselt õpetajate päeva. 11. ja 12. klassi õpilased proovisid õpetaja ametit ja andsid sel päeval kõik tunnid. Suur tänu kõigile tublidele noortele! Loodame väga, et kellestki saab ka päriselt tulevikus õpetaja.

Õpetajad rändasid samal ajal 30 aastat ajas tagasi ja kuulasid Andrus Öövli mälestusi neist päevist, kui Eesti sai taas iseseisvaks.

7. oktoobril toimus “Lahe koolipäev”. Meie kooli õpilasesindusest osalesid lahedal koolipäeval ÕE liikmed Erik Raimond ja Kristjan Georg Ristmäe.

Mis toimub sel nädalal?

Loodame väga, et haigused meid enam ei kimbuta ja saame rahulikult jätkata õppetööd.

Loodame ka seda, et peagi saavad hakata taas tegutsema järjest huviringid. Esmajärjekorras need, kus osalevad ainult ühe klassi õpilased. Kindlasti jagame infot!

13. oktoober Astrid Rosenberg ja Aule Kink jagavad Häädemeeste Keskkooli digikiirendi kogemust neile koolidele, kus sel sügisel toimub digikiirendi program.

15. oktoober  Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtkonnaga.

Eelinfot järgnevateks nädalateks:

21. oktoober  Sõpruskohtumine males. Häädemeeste KK noored maletajad kohtuvad Kajamaa kooli meskonnaga.

22. oktoober   Kooli sünnipäeva tähistamine

25. – 31. oktoober  Koolivaheaeg

25. oktoober  Häädemeeste Keskkoolis saavad kokku Pärnumaa koolijuhid. Päevakorras:

* Pärnumaa maagümnaasiumide koostöö Tartu ülikooli Pärnu kolledžiga.

* Coaching

* Kohtumine Liina Põlluga, kes on haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja asekantsleri ülesannetes.

Liina Põld räägib üldisemalt arengutest Haridus- ja Teadusministeeriumis ning lähemalt üldharidusest. Teemad, millele seab rohkem oma fookuse: õppekava arendus, sh valikained 3. kooliastmes; distantsõppe õppetunnid, individuaalsed õpiteed.

31. oktoober kell 10.00 Häädemeeste Keskkoolis malevõistlused valla auhindadele.