ÕPPEREIS TALLINNASSE

Reedel oli meie  keskkool kutsutud Tallinnasse Euroopa Elamuskeskusesse ja Vabamusse. Meile tutvustati, kuidas Euroopa institutsioonid koos töötavad ja kuidas mõjutab Euroopa Liit meie igapäevaelu. Edasi toimus kahetunnine interaktiivne mäng, kus iga õpilane sai kehastuda Euroopa Parlamendi liikmeks ja teha läbi uute seaduste vastuvõtmise protsess. Tuli argumenteerida, oma seisukohta kaitsta ja leida kompromisse.

Vabamus saime ülevaate okupatsiooni ajast ja giidi eestvõttel keskendusime demokraatia ning vabaduse mõtestamisele.

Fotod: K.Laine