ÕPIKUTE JA TÖÖVIHIKUTE VÄLJASTAMINE

21. august
kell 9.00 – 11 .00 2. ja 3. klass
kell 12.00 – 14.00 4. klass

22. august
kell 9.00 – 11.00 5. klass
kell 12.00 – 14.00 6. klass

23. august
kell 9.00 – 11.00 7. klass
kell 12.00 – 14.00 8. klass

24. august
kell 9.00 – 11.00 9. klass

30. august
kell 10.00 – 14.00 10.-12. klass

Kui sulle see aeg ei sobi, leiame Stuudiumi kaudu suheldes teise aja.
Ave