ÕPIKUTE JA TÖÖVIHIKUTE VÄLJASTAMINE 2022/23 ÕPPEAASTAKS

Häädemeeste Keskkooli raamatukogus:

24. augustil kell 9.00-11.00
2. klass
3. klass

24. augustil kell 12.00-14.00
4. klass
5. klass

25. augustil kell 9.00-11.00
6. klass
7. klass

25. augustil kell 12.00-14.00
8. klass
9. klass

26. augustil kell 9.00-12.00
10. – 12. klass

  1. klass saab õpikud ja töövihikud 1. septembril klassijuhataja käest.

Kui sulle see päev või kellaaeg ei sobi, lepime Stuudium kaudu või telefoni teel teise aja kokku.
Kaugemalt tulijad saavad soovi korral ka õe või venna õpikud kaasa.


Ave Varik
5152140