SASS HENNO LOENG TERVISEST JA LÄHISUHTEVÄGIVALLAST

Häädemeeste Seltsimajas 11. märtsil toimunud loengus osalesid 7.-12. klasside õpilased, mitmed õpetajad. 

Vaimse tervise vundamendi ladumisega alustades saavad vanemad lastele eluteele kaasa anda väga erineva “pagasi”. Sõltub kas ja kuidas see kaasasaadu toetab lapse toimetulekut pingetega, väljendada oma tundeid, lahendada olukordi ja vältida hilisemaid riskikäitumise või vaimse tervise probleeme. Erinevate näidete abil illustreeritud olukorrad selgitasid, milline on vägivallaring, kuidas vägivallas üles kasvanust endast võib saada vägivallatseja, kuidas varjatud agressiivset käitumist ära tunda ja sellega toime tulla ja end kehtestada. 

Loengu viimane osa keskendus veel raskematele teemadele nagu laste seksuaalne väärkohtlemine ja lähisuhtevägivald, ohvri abi saamine ja edasine toimimine, tema  aitamise võimalused kõrvalolijatel. 

Lektori esitatud statistika ning näited juhtumitest ja seostest suunasid iga kuulajat kaasa mõtlema ja analüüsima.  

Vahendas M. Ristmäe