7.-9. KLASSI ÕPPEREIS

Neljapäeval käisid 7., 8. Ja 9. klass õppereisil Sagadis. Õpilased võtsid osa töötubadest Sagadi metsamuuseumis, loodusmajas ja Altja loodusrajal. Töötades gruppides ja täites erinevaid töölehti said õpilased palju uut teada metsaelust-nii puudest, põõsastest, metsataimedest kui ka -loomadest. Õppekäigu lõpetas värskendav matk loodusrajal ja mere ääres. Meie õpilasi kiideti nende osavõtlikkuse ja viisakuse eest!

Meie õppekäiku rahastas Keskonnainvesteeringute Keskus (KIK). Täname õp Eevat, tänu kellele projekt teoks sai!