KÜLALISED TARTU ÜLIKOOLIST

TÜ geograafia osakonna 2 tudengit andsid teisipäeval 7.-10.klassi õpilastele planeerimise teematunde. Peale tutvustavat osa jagati õpilased gruppidesse ning iga seltskond tõi välja olulisemad probleemid,  mis meie kodukohas vajaksid lahendamist.