Ideid koduõppes orienteerumiseks

Ideid koduõppes orienteerumiseks, kui materjalid ning ülesanded on erinevates veebikeskkondades ning väga erineval kujul.Kleepsude eri värvid tähistavad seda, millisel kujul peab ülesannet täitma – suuliselt, kirjalikult, veebikeskkonnas või on üldse tegu võimlemisharjutustega.Osadele kleepsudele on lisatud tähtaeg ning märge, kas ja kuidas tuleb tehtud töö õpetajale edastada.