Kino Maale

Häädemeeste Keskkool tänab Häädemeeste Seltsimaja ja Kino maale tegijaid kinopäeva eest, mis toimus 1. novembril.