Algaval nädalal on majas külalised Hispaaniast ning seetõttu tavapärasest pisut teistsuguseid toimetamisi. Eriti 6. – 8. klassil, kes külaliste vastuvõtuga rohkem seotud.
Teisipäeval heliseb abiturientidele lõpukell, mis annab märku, et algab lõpueksamite periood. Teisipäeval 18. aprillil on töötajatele tuleohutusalane koolitus, mistõttu õpilastele 30-minutilised tunnid ja lühem koolipäev.

* Eelmisel nädalal:

Reedel 14. aprillil toimus Häädemeeste Seltsimajas meie õpilasesinduse ja Uulu Põhikooli õpilasaktiivi kokkusaamine. Räägiti, mis sel õppeaastal tehtud ning arutati erinevaid koostöövõimalusi.

* Algaval nädalal:

15. – 21. aprill  Erasmus+ projekt “Kaasav haridus ökoloogiaõpetuse kaudu”. Külas Divina Pastora kool Hispaaniast Monovari linnast.

18. aprill   Abiturientide lõpukell

18. aprill 13.00  Töötajate tuleohutusalane koolitus. Õpilastel lühendatud koolipäev.

19. aprill  Inimeseõpetuse olümpiaad. Häädemeeste Keskkooli esindavad 5. klassist Grete Lepik ja Kristiana Murulauk, 6. klassist Jass-Joann Tali ja Renar Roots, 7. klassist Sander Song ja Karolin Saarts, 8. klassist Getter Juurikas ja Maria Auväärt.

19. – 20. aprill  Pärnumaa koolijuhid Järvamaal ja Lääne-Virumaal

20. aprill   Koolitus õpetajatele: virtuaalreaalsusprillide kasutamise võimalused ainetundides. Haridustehnoloog Astrid Rosenbergi eestvedamisel oleme saanud kooli VR-prillid ning Astrid juhendab õpetajaid, kuidas neid ainetundides kasutada.

21. aprill 9.00 – 10.45  Punase Risti poolt esmaabikoolitus 8. klassile.

21. aprill  Jüriöö jooks Häädemeestel

* Eelinfo tulevaste sündmuste osas:

24. aprill  12. klassi eesti keele riigieksam.

24. aprill – 1. mai  Kevadvaheaeg.

24. aprill  Pärnumaa koolide virtuaalne kunsti- ja käsitöö näituse avamine. Häädemeeste Keskkooli esindavad Anette-Marie Õis, Rute Marie Maddison, Getter Juurikas ja Marcus Maddison.

24. – 26. aprill   9. klassi lõpureis Rootsi.

2. mai ja 4. mai  12. klassi inglise keele eksam.

4. mai  1.-2. klassi KIKi õppekäik Tipu Looduskooli

6. mai  Kunstiolümpiaadi vabariiklik voor. Häädemeeste Keskkooli ja Pärnumaad esindavad Anette-Marie Õis ja Rute Marie Maddison.

9. ja 11. mai  Muusikakooli lõpueksamid

11. – 13. mai  Riigikaitse välilaager.

16. mai  Muusikakool kutsub külla 1. – 3. klassi õpilased

17. mai   12. klassi matemaatika riigieksam.

17. mai ja 18. mai Muusikakooli üleminekueksamid

18. mai 12.00 lähevad 9. – 11. kl õpilased õppekäigule ja teatrietendusele Tallinnasse.

19. mai kell 13.00 – 15.30 Muusikakooli sisseastumiskatsed

20. mai   Perepäev

23. mai  3.,4.,5. klassi KIKi õppekäik Võrtsjärve õppekeskusesse.

26. mai   12. klassi koolieksam.

27. mai kell 13.30 Treimani rahvamajas Muusikakooli kevadkontsert.

5. – 7. juuni  12. klassi lõpureis Rootsi.

19. juuni – 3. juuli  Noorte kunstinäitus “Kõlapilt” toimub Noorte Laulu- ja Tantsupeo ajalisel perioodil Tallinna linnaruumis ca 10 erineval alal. Näitusel on 100 kooli õpilaste tööd. Häädemeeste Keskkooli esindavad Getter Juurikas ja Anette-Marie Õis oma kunstitöödega.

KIIDAME JA TÄNAME!

Õues on suurepärased kevadilmad ning rõõm on vaadata, kuis toimuvad ka õuetunnid. Eriti tore on, kui ka lapsevanemad tulevad kooli ning koos õpetajaga viivad õues läbi vahva tunni. Suur tänu Jane Paimrele, et 4. klassi informaatikatund sai huvitavamaks!  

13. aprillil toimus maakondlik inglise keele olümpiaad. Kiidame õpilasi osalemise eest: 6. klassist Renar Roots ja Renate Kurm ning 7. klassist Jesper Muhu ja Emma Kalnin ja täname õpetaja Rene Kurmi!