Mis toimus eelmisel nädalal?

Meie kooli KiVa tiim (Eeva Noni, Ave Varik, Ülle Iir) käis koolitusel, kuis KiVa metoodikat parimal moel koolis rakendada. Õpiti, kuis teadlikult ja süstemaatiliselt tegutseda kiusamise ennetamisel ning kuis kasutada konstruktiivseid reageerimisstrateegiaid. Tehti tutvust ka õppematerjalidega klassijuhatajatele KiVa tundide läbiviimiseks. Kogu õppematerjal seotud põhikooli riikliku õppekavaga.

NB! Väikeseks meeldetuletuseks, et KiVa tähendab programmi Kiusamisvaba Kool ning rohkem infot programmi kohta saab lugeda siit: https://eesti.kivaprogram.net/

Programmi rakendamine algab õpilasküsitlusega ning see toimub aprillis – mais 2022. Küsitluse läbiviimist koordineerib õppealajuhataja Ülle Iir. Infokirjale lisatud infoleht lapsevanematele.

Mis toimub sel nädalal?

11. aprill            Matemaatika proovieksam 12. klassile

13. aprill           Riigikaitseõpilaste (10.kl) ekskursioon Võru Kuperjanovi Pataljoni.

13.aprill 3. ja 4. klass teatris Ugala, etendus “Piruka magus põhi”. Väljasõit kl 9.15, tagasi u 15.00.

14. aprill          1. klassi õpilased külastavad Endla teatrit, vaatavad etendust „Härra Huu“.

14. aprill            Hiie Lainela Punasest Ristist viib läbi esmaabikoolituse inimeseõpetuse tundides: 5., 8., 9. kl

14. aprill kell 12  Cleveroni Akadeemia tutvustus abiturientidele

14. aprill kell 18  Häädemeeste valla koolide 6.-12. klasside õpilaste kevadpidu

Eelinfot järgnevateks nädalateks:

18. aprill kell 11   Muusikakooli tuvustamine 1. ja 2. klassi õpilastele

20. aprill kell 10.00 Eesti Väitlusseltsi koolitus 9. – 11. klassile.

                kell 11.00-12.30 9. klasside inglise keele olümpiaad

21. aprill           Abiturientide lõpukell

23. aprill            Jüripäeva tähistamine

25. aprill – 1. mai  Koolivaheaeg

25. aprill            Eesti keele riigieksam

26. aprill  9.30 – 11.30  Koolimajas järgmisel õppeaastal 1. klassi tulevad õpilased

3. mai              Muusikakooli vastuvõtupäev kell 12 – 14.30

4. mai kell 16    Lastevanemate üldkoosolek.

5. – 7. mai         Riigikaitselaager

17. mai kell 13.00 – 15.00 Koolimajas järgmisel õppeaastal 1. klassi tulevad õpilased.

18. mai kell 9   Teater maale! programmi raames seltsimajas teatrietendus „Pikk tige vanaeit“

21. mai             Perepäev

24. mai    Muusikakooli eriala üleminekueksamid

28. mai kell 13    Muusikakooli kevadkontsert seltsimajas

8. juuni kell 14    Muusikakooli lõpuaktus

10. juuni          1. – 8. klassi ja 10. – 11. klassi lõpuaktus

21. juuni          9. klassi lõpuaktus kell 12 ning 12. klassi lõpuaktus kell 15.

KIIDAME JA TÄNAME

Tunnustame õpilasi, kes olid edukad maakondlikul bioloogia olümpiaadil:

6. – 7. kl õpilaste hulgas Laura Laine 6. koht

8. – 9. kl õpilaste hulgas Taavet Allikas 2. koht, Ann-Mari Alfthan 5. koht.

Kiitus õpilastele ja tänu õpetaja Ülle Valgile.

Kiidame kõiki õpilasi, kes osalesid maakondlikul inglise keele olümpiaadil: 6. klassist Emma Kalnin, Jesper Muhu, Laura Jantson; 7. klassist Getter Juurikas, Max Marcus Lees, Henri Pill, Nemo Tuuling, 8. klassist Aleksander Vainula, Hugo Sipelga, Timmu Kiiver. Osalejaid oli palju ning kõigi tulemused väärivad tunnustust ja täname õpetajaid: Rene Kurm, Heli Lank, Viktor Koop.

8. klassi õpilaste hulgas saavutas Aleksander Vainula 4. koha ning Hugo Sipelga 7. koha. Kiitus õpilastele ja  õpetaja Viktor Koopile.