Mis toimus eelmisel nädalal?

3. mail toimus õppereis Ahjale. Meie haridustehnoloog ja informaatikaõpetaja viib ellu üht vahvat keskkonnateemalist projekti – arendab äppi Sordy, mis aitab sorteerida prügi ja seda taaskasutada. Astrid on Ahja kooli vilistlane ning käis sealsetele õpilastele oma ideed tutvustamas. Vastutasuks tutvustas Ahja kool meile oma KiVa kogemusi. Õpetaja Heli Lank nägi, kuis klassiõpetaja viib läbi KiVa tundi ja kuulas, millised on olnud Ahja kooli KiVa rakendamise kogemused. Reisil olid kaasas ka 7.kl õpilased Karolina Põslar ja Marcus Maddison.

4. mail toimus klassijuhatajate KiVa infotund, kus oma KiVa rakendamise kogemusi jagasid Vändra Gümnaasiumi õpetajad.

4. mail toimus ka lastevanemate üldkoosolek. Protokoll lisatud.

Alustasime eelmisel aastal traditsiooniga korraldada ühine kirjandivõistlus Eesti ja Läti piiriäärsete valdade noortele. Selle aasta emakeelekuus kuulutasime taas välja konkursi Häädemeeste, Saarde, Limbaži valdade noortele. Selle aasta teemaks oli “Vald minule, mina vallale”. Kutsusime noori üles kirjutama sellest, milline võiks olla noortesõbralik vald ning kuidas saaksid noored ise oma koduvallas elu parandada. Täname noori kirjutajaid Häädemeeste Keskkoolist, Uulu Põhikoolist, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist, Staicele Keskkoolist ja Aloja Keskkoolist! Häädemeeste Keskkoolis olid seekord tublimad kirjutajad Siim Õitspuu, Evelin Kurm, Karl-Magnus Pruul ja Romek Hanson. Täname õpetaja Kaire Lainet noorte kirjutajate toetamisel!

5. mail said tublimad kirjutajad kokku Häädemeeste seltsimajas. Tunnustasime ja tänasime ning jagasime nii kirjandites välja toodud ideid kui mõtlesime kohapeal – mis võiks olla valdades noorte jaoks paremini ning mida noored saaksid ise selleks ära teha. Üritust toetasid Häädemeeste Vallavalitsus, Häädemeeste valla noorte volikogu ja Häädemeeste seltsimaja.

Eelmisel nädalal sai alguse ka võõrkeeltekuu. 6. – 7. klassi õpilased lahendasid ingliskeelseid ristsõnu.

Mis toimub sel nädalal?

10. mai  9.-12. kl  Endlas vaatamas VAT teatri etendust “Kauka jumal”

11. mai kell 11.00  Võõrkeeltekuu: külas Läti suursaadik Eestis Raimonds Jansons koos abikaasa  Ieva Spolite-Jansonsiga. Kohtumine 8. – 11. kl õpilastega.

Eelinfot järgnevateks nädalateks:

17. mai kell 13.00 – 15.00 Koolimajas järgmisel õppeaastal 1. klassi tulevad õpilased.

17. mai              6.- 7. klass KIKi õppekäigul Soomaa Rahvuspargis.

18. mai kell 10   4.-5. klasside ingliskeelsete ristsõnade lahendamise võistlus Liveworksheet keskkonnas.

18. mai kell 11   6. ja 8. klass Ugala teatris etendus „Piruka magus põhi“.

19. mai kell 9   Teater maale! programmi raames seltsimajas teatrietendus „Pikk tige vanaeit“

20. mai kell 18    Kooliöö 6. – 12. klassile

20. mai              Matemaatika riigieksam

21. mai              Perepäev:

                          kell 9.00 – 10.30 orienteerumishommik kogu kooliperele

                          kell 10.30 – 12.00 töötoad

                          kell 12.00 – 12.45 kontsert

24. mai            Muusikakooli eriala üleminekueksamid

26. mai            9. kl lõpukell

27.mai             12. kl koolieksam

28. mai kell 13    Muusikakooli kevadkontsert seltsimajas

30. mai             9. klassi lõpueksam: eesti keel

31.  mai           10. kl  üleminekueksam 

1. juuni            8. kl loovtööde kaitsmine

2. juuni            11. kl uurimistööde  kaitsmine

3. juuni             7. kl komplekseksam

3. juuni              Pärnumaa tublimate õpilaste tunnustusüritus.

4. juuni               Põhja-Liivimaa festival

10. juuni kell 12  Lõpuaktus 1. – 8. klasside ja 10. – 11. klasside õpilastele.

11. juuni kell 13    Muusikakooli lõpuaktus

15. juuni kell 14   Häädemeeste valla tublimate õpilaste tunnustusüritus.

21. juuni           9. klassi lõpuaktus kell 12 ning 12. klassi lõpuaktus kell 15.

KIIDAME JA TÄNAME!

Kiidame emakeeleolümpiaadil osalenud 5. ja 6. klassi õpilasi: Jass Joann Tali, Renate Kurm, Jesper Muhu, Emma Kalnin. Täname õpetaja Katrin Laant.

Saame oma koolis olla uhked selle üle, et mitmed meie õpetajad on maakondlike aineühenduste juhid. Emakeeleolümpiaadi korraldas emakeele aineühenduse juht Kaire Laine, kes on seda tööd juba aastaid tublisti teinud. Aitäh Sulle!

7. mail toimus Tallinnas vabariiklik kunstiolümpiaad, kus osales meie 8.kl õpilane Anette-Marie Õis. Juhendaja Marika Ristmäe.

6. – 7. mail toimus Valgas vabariiklik geograafiaolümpiaad, kus osales 9. klassi õpilane Ann-Mari Alfthan koos õpetaja Ülle Valgiga.