Viktoriin Peeter Sõrmusest

Peeter Sõrmus oli kauaaegne Häädemeeste kooli matemaatikaõpetaja, mõnda aega ka koolijuhataja ja direktor. 14. – 19. jaanuarini kestev matemaatikanädal austab tema mälestust. Seepärast on teemakohase viktoriini küsimusedki koostatud lihtsamaid arvutustehteid silmas pidades.

 1. Kirjuta Peeter Sõrmuse eluaastad ja vanus.
 2. Mitu aastat enne kooliminekut oskas Peeter Sõrmus lugeda?
 3. Mitu klassi oli tolleaegses ministeeriumikoolis?
 4. Milliseid ameteid pidas algkooli lõpetanud 12-13-aastane poisike perekonna rahapuuduse leevendamiseks? Nimeta 3.
 5. Peeter Sõrmuse õpingud jätkusid Pärnu õhtugümnaasiumis. Mis oli selle ajavahemiku juures imestus-(imetlus)väärset?
 6. Kus ja millises koolis algas Peeter Sõrmuse õpetajatee?
 7. Mitu aastat töötas Peeter Sõrmus Häädemeeste koolis direktorina?
 8. Milline oli Peeter Sõrmuse eriala õpetajana?
 9. Milliseid õppeaineid peale erialaaine on Peeter Sõrmus veel õpetanud?
 10. Kui vanalt ja kus lõpetas Peeter Sõrmus kõrgkooli?
 11. Häädemeeste koolis on Peeter Sõrmus teinud oma  elutöö. Mitu aastat see kestis? Ajavahemik?
 12. Millega seostub Peeter Sõrmuse elus nimi „Vivo“?
 13. Millega  tunnustati  Peeter Sõrmust aasta enne surma?
 14. Peeter Sõrmus nimetati postuumselt ka Häädemeeste aukodanikuks. Mis aastal ja mitmes tiitlisaaja ta oli?
 • Küsimustele leiad vastused, uurides väljapanekut kooli raamatukogus.