Infokiri 7. september 2020

Tere!

Kooliaasta on kenasti alanud. Koolimajas on tunda rõõmu ja rahu, et saame tavapäraselt koolis käia. Samas ei tohi unustada ettevaatusabinõusid nakatumise vältimiseks.

KOOLI ARENGUKAVA
Käesoleval õppeaastal lõpeb meie koolil arengukava aastateks 2017-2020 ja on vaja luua uus. On aeg üle vaadata, millised eesmärgid said täidetud, millised mitte, millised eesmärgid on praegu ebaolulised ja millised seab meie ette muutunud olukord. Kogu kooli meeskond tegeles nende teemadega augustis. Nende jm ideedega tegelevad edasi eelkõige kooli juhtkond ja hoolekogu. Samuti palume lapsevanemate ja õpilaste mõtteid ja ideid. Klassijuhatajad andsid õpilastele koju viimiseks küsitluslehed. Oleme tänulikud, kui lapsevanemad need täidetuna kooli tagasi saadavad selle nädala jooksul. Lapsevanemate vastused annavad olulise sisendi uude kooli arengukavasse aastateks 2021 – 2025. Õpilased annavad oma arvamused ja mõtted õpilasesinduse kaudu.

KOOLI JUHTKOND
Sellest õppeaastast oleme loonud koolis laiendatud juhtkonna, kuhu kuuluvad: direktor Aule Kink, õppealajuhataja Ülle Iir, haridustehnoloog Astrid Rosenberg, sotsiaalpedagoog Eeva Noni, huvijuht Heli Lank, õpetajate esindajad: Kalmer Hütt (reaal- ja loodusteadused), Ele Linkmann (algklassid), Kaire Laine (keeled), Marika Ristmäe (oskus- ja sotsiaalained). Juhtkonna ülesandeks on arutada koolielu jaoks olulisi küsimusi ja võtta vastu vajalikud otsused.

NÄITUS KOOLIMAJAS
10.-13. septembril toimuvad vabariiklikud muinsuskaitsepäevad. Selle aasta teema on “Kool ja haridus”. Muinsuskaitsepäevadel tutvustatakse eripalgelisi ja erinevatest ajastutest koolimaju Eestimaal. Ühena ka 1964. aastal ehitatud Häädemeeste Keskkooli, mille autoriteks on tunnustatud arhitektid Mart Port ja Allan Murdmaa. Mart Port on Häädemeeste juurtega, tema ema sündis ja elas Iklas. Koolimajas on avatud väike näitus Mart Porti loomingust ja tegevusest.

FOTOVÕISTLUS
Toimub traditsiooniline fotovõistlus. Selle aasta teema on “Lemmikloom”. Fotoga koos peab olema ka lugu (või luuletus vms), mis avaks või täiendaks fotot. Foto palun saata hiljemalt 10. oktoobriks 2020. a aadressil kool@haademeeste.edu.ee. Üks inimene võib saata max 3 tööd. Foto võiks olla sellise kvaliteediga, et saaks seda printida A4 formaadis. Žürii hindab töid järgnevates gruppides: 1. – 6. klassi õpilased, 7. – 12. klassi õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Tähtaeg 10. oktoober.

KIKi ÕPPEKÄIGUD
Õppeaasta alguses toimuvad õppekäigud loodusesse, mis toimuvad Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel ja mis jäid ära kevadel eriolukorra tõttu.
4. septembril käisid 2. – 4. klass Matsalu rahvuspargis.
9. septembril lähevad 5. – 6. klass Võrtsjärve Õppekeskusesse.

ILON WIKLANDI RÄNDNÄITUS
Koolimaja raamatukogus on näitus Ilon Wiklandi töödest ning 8. septembril toimuvad raamatukogus Ilon Wiklandile pühendatud tunnid 2. – 4. klassile.

MÕNED MÄRKSÕNAD TERVISEST
Koroonaviirusest tingituna räägitakse palju tervisest. Kooliaasta alguses tahaks meelde tuletada, et lisaks füüsilisele tervisele on oluline ka meie vaimne tervis, millest sõltub meie võime suhelda, õppida, töötada, luua…
Siinkohal mõni soovitus, mis kahtlemata aitab kaasa meie tervisele.
1. Korralik ja piisav uneaeg. Arstid ei väsi meelde tuletamast, et vajame regulaarselt vähemalt 7,5–8 tundi und. Mitte magada või halvasti magada on võrdne halvasti või üldse mitte söömisega. Kui me regulaarselt piisavalt ei maga (mitte ainult nädalavahetusel), kannatab meie mälu, teadmiste kinnistumine, meie loomingulisus. Kannatab ka meie tuju ja seedimine, võivad areneda ärevushäired kuni depressiooni sümptomiteni välja. Kui pole harjunud piisavalt magama, tehkem see väike pingutus ja vaadakem, millised on tulemused mõne aja pärast! Ehk avastame, et ka haigestume vähem, sest immuunsüsteem on samuti tugevam.
2. Füüsiline tegevus (kui saab, siis õues). Käigem ilusti kehalise kasvatuse tunnis ja leidkem veel aega liikumisele või füüsilisele tegevusele. Siis magame, sööme ja õpime paremini, üldine tuju on parem ja immuunsüsteem tugevam.
3. Pühendagem aega perekondlikele suhetele ja sõpradele. Meie vaimne tervis vajab seda.
4. Samuti on oluline leida hetki, et olla vaikuses. Vaikus aitab meil kuulata oma südant, oma südametunnistust, tunnetada, mis on meie elus hästi, mis vajab korrigeerimist, mille üle olla tänulikud, mille eest andeks paluda. Vaikuses on hea niisama puhata.

ILUSAT KOOLIAASTA ALGUST KÕIGILE!

Aule Kink