1. Möödunud nädalal

25. novembril osalesid ERMis võistujoonistamisel Maria Auväärt ja Getter Juurikas 6. klassist ning Getleen Kass ja Alison Moora 9. klassist. Selle aasta teemaks oli „Minu oma muinasjutt“. Õpilastel oli  võimalus tutvuda püsinäituse ning mitme uue põneva väljapanekuga.

Kunstnik Siima Škopi 100. sünniaastapäevale pühendatud näitusel sai näha raamatute Pöial-Liisi, Lumivalgeke, Okasroosike, Väike Mukk ja teiste muinasjuttude illustratsioone.

Veidi vähem kui 3 tunni jooksul sai iga osaleja joonistada enda muinasjutumaailma.

  • Algava nädala üritused:
KUUPÄEVAEGÜRITUSKELLELEVASTUTAJA
1.dets.10:00-10:45Karjäärikuu raames veebikohtumine ooperilaulja Pirjo Jonasega.1.-4. klassAstrid Rosenberg Klassiõpetajad
3. dets. 15.00    Kooli hoolekogu koosolek. Teemad: * eelmise arengukava perioodi sisehindamise aruanne * arengukava 2021 – 2025 * kodukord distantsõppe ajalHoolekogu liikmedAule Kink Gea Blond

4. detsember    Õpilastel kodusõppe päev.  Õpetajatel koolituspäev: „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolis kui õppivas organisatsioonis – autonoomia, teadmusloome, koostöisus“.

  • Eelinfo

8. detsember  kell 09:00-13:00.  Õpilased Margo Raudsepp, Rihard Tari ja Silver Dubkovski osalevad veebipõhisel võistlusel “KüberPuuring 2020”

10. detsember     Fermi Energiast külaline jagab gümnasistidele füüsikatundides teadmisi aatomienergiast.

11. detsember    5. klass ekskursioonil Massiarus

16. detsember    Õpilastel kodusõppe päev.  Õpetajatel koolituspäev: „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolis kui õppivas organisatsioonis – autonoomia, teadmusloome, koostöisus“.

18. detsember     Pidulikud jõulukontserdid.

21. – 22. detsember  Õpilastel kodusõppe päevad.

23. detsember – 10. jaanuar   Koolivaheaeg

7. jaanuar      Õpetajatel koolituspäev: „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolis kui õppivas organisatsioonis – autonoomia, teadmusloome, koostöisus“.

8. jaanuar      Õpetajatel koolituspäev: robootika ainetundides.

21. jaanuar 2021    Rahvusvaheline inglise keele olümpiaad “Best in English” 9.-12.klassile

Salliv kool

Õpilasesinduse liikmete initsiatiivil ja õpetaja Eeva Noni juhtimisel osaleme Õpilasesinduse Liidu projektis „Salliv kool“. Õpilased on klassides arutanud võimalikke koolikiusamise juhtumeid. Projekti toetusega on kooli soetatud videokaamera ning selle abil on mitmed õpilaste poolt lavastatud juhtumid ka filmitud. Kooli tuleb psühholoog, kes vaatab õpilastega koos filme ja analüüsib neid. Lisaks on tundides videosilla abil raamatu „Nohik“ autor Marko Jakmineko ja jagab õpilastega oma lugu.  Kõik ikka selleks, et õpilased oleksid üksteise suhtes hoolivamad.

KIIDAME ja TÄNAME!

Meie koolimaja sai nädala jooksul muinasjutulise väljanägemise. Advendiaeg on alanud ja kool on jõuluehteis, lumevalguse puudumist korvavad valged jõulukaunistused. Tehnoloogiatundides on õpilased meisterdanud puidust jõulukuuske ja ehteid.

Suur tänu kõigile, kes on loonud koolis pühademeeleolu!