1. Möödunud nädalal

Kolmapäeval 18. novembril viis õpilasesindus koos noorsoopolitseiga läbi helkurite kontrolli.  Ilm oli sombune ja helkur sel päeval eriti vajalik. Kahjuks puudus helkur rohkem kui 30 õpilasel. Kooli poolt said need õpilased kingituseks helkurid. Samuti kinkis Häädemeeste Lyons klubi 1. – 5. klassi õpilastele helkurid. Teeme ennast pimedal ajal nähtavaks!

Häädemeeste vallavalitsus ja Häädemeeste noortevolikogu kutsusid neljapäeval, 19. novembril kell 13.00 Kabli seltsimajja üldplaneeringu arutelule kooli esindajad. Gümnasistid Märt Veelaid, Ann Mölder ja Carolin Mihhailova said meie kooli esindajatena öelda sõna sekka, mis Häädemeeste vallas meeldib ja mis võiks olla tulevikus paremini.

Reedel 20. novembril teema jätkus. Kursuse “Arhitektuur kui elukeskkond” õpilastele rääkis planeeringute ja arendustegevuse teemadel valla planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik ning noored said üheskoos mõelda, kuidas võiks Häädemeeste aleviku muuta noortele atraktiivsemaks.

  • Algava nädala üritused:
KUUPÄEVAEGÜRITUSKELLELEVASTUTAJA
24. november   3.tund jneKarjääripäev: loeng 12.kl õpilastele, millele järgnevad ind. nõustamised12. klass  Eeva Noni
25. november   14.45Õppenõukogu.  I trimestri õpitulemused. Sisehindamisaruanne eelmise arengukava perioodi (2017-2020) kohta ja ettepanekud uude kooli arengukavasse aastateks 2021 – 2025.Juhtkond ja õpetajadAule Kink Ülle Iir
26. november    Kell 8 – 12.40.  Õpilastel lühendatud koolipäev.  
  • Eelinfo

30. november    7. klass Pärnus vaatamas Rakvere Teatri külalisetendust „See kõik on tema“

3. detsember  kell 15.00     Kooli hoolekogu koosolek.

4. detsember    Õpilastel kodusõppe päev.  Õpetajatel koolituspäev: „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolis kui õppivas organisatsioonis – autonoomia, teadmusloome, koostöisus“.

11. detsember    5. klass ekskursioonil Massiarus

16. detsember    Õpilastel kodusõppe päev.  Õpetajatel koolituspäev: „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolis kui õppivas organisatsioonis – autonoomia, teadmusloome, koostöisus“.

22. detsember     Pidulikud jõulukontserdid.

23. detsember – 10. jaanuar   Koolivaheaeg

7. jaanuar   Õpetajatel koolituspäev: „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolis kui õppivas organisatsioonis – autonoomia, teadmusloome, koostöisus“.

21. jaanuar 2021    Rahvusvaheline inglise keele olümpiaad “Best in English” 9.-12.klassile

KIIDAME ja ÕNNITLEME!

20. novembril toimus traditsioonilise luulekonkursi „Koidulauliku valgel“ koolivoor. Õpilased lugesid Lydia Koidula ja Triin Soometsa luulet. Kiidame kõiki õpilasi, kes osalesid: Ragnar Pesor, Laura Jantson, Carmen Maria Näär, Kir Joosep Pihlak, Helena Pärna, Marcur Maddison, Otto Enno Kurm, Maria Auväärt, Alison Moora, Keidi Naar, Ann-Mari Alfthan, Pille-Riin Tamm, Rute Marie Maddison, Hanna Allikas, Renata Talts.

Žürii tõstis nooremas vanuserühmas esile Ragnar Pesori esinemise ja otsustas, et maakondlikul konkursil esindavad Häädemeeste Keskkooli Rute Marie Maddison ja Alison Moora.

KIIDAME ja TÄNAME!

On suur rõõm, et meie õpilased hoiavad korras koolimaja ümbrust.

Kiidame ja täname 10. klassi õpilasi, kes kooliaias lehti riisusid!