Tere!

Koolis on palju puudujaid ning enamasti on lastel tavapärased sügisesed adenoviirused. Samas … arvestades praegust olukorda – kunagi ei või teada. Kui lapsel on köha ja nohu vm haigus, tuleb õpilasel jääda koju. Lapsevanemal palun teavitada klassijuhatajat, kas on konsulteeritud arstiga. Nohu-köha võivad ju kesta nädalaid, aga mingil hetkel pole enam nakkavad ja peame olema kindlad, millise haigusega on ikkagi tegemist. Arst on see, kes annab tervisele hinnangu, teeb vajadusel testi vm uuringud ning ütleb, kas laps võib käia koolis.

Kui laps puudub koolist ning pole raskelt haige, saab ta ka kodus õppida. Iga päev tuleb vaadata Stuudiumist, mis vaja ära õppida. Vajadusel küsib õpetajalt abi.

Sel õppeaastal on meil koolis ühine platvorm videotundide tegemiseks. Osad õpetajad juba eelmisel nädalal proovisid võimalust, et laps saaks kodus olles videosilla kaudu osaleda tunnis. Sel nädalal proovivad seda kõik õpetajad. Klassijuhatajad suhtlevad puudujate laste ja lastevanematega videotundide aja ja võimaluste osas.

VÕÕRKEELTE KUU
September on meil võõrkeelte kuu ning selle raames toimuvad sel ja järgmisel nädalal erinevad üritused:
* võõrkeelsete ja ka eestikeelsete liisusalmide filmimine;
* võõrkeele tundide ajal võõrkeelsed viktoriinid ja mängutunnid;
* võõrkeele tunde külastavad inimesed kogukonnast, kelle emakeel ei ole eesti keel;
* õpilased osalevad raadioviktoriinil Euroopa keelte päeva raames;
* 8. klass valmistab vene rahvustoite;
* vene keele tundides teevad vanemate klasside õpilased noorematele õpilastele esitlusi ja viktoriine vene traditsioonidest.

PROJEKT “SAVI”
Euroopa Sotsiaalfond rahastab projekti ”Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine Häädemeeste Keskkoolis koostöös kohalike ettevõtjatega, kes kasutavad Häädemeeste SAVI”. Projekti raames külastavad 7. – 10. klassi õpilased Fibo tehast, et näha, kuis toimub savi kaevandamine ja kergkruustoodete tootmine.

SPORDIPÄEV
Esmaspäeval 21. septembril kell 11 viib jalgpalliklubi Poseidon Häädemeeste staadionil läbi spordipäeva 1. ja 3. klassile. Jalgpalliklubi treenerid korraldavad õpilastele lõbusaid osavusmänge.

KEEMIA ÕPIKOJAD KOOSTÖÖS TARTU ÜLIKOOLIGA
Tartu Ülikooli teaduskool pakub 2020.-2021. õppeaastal koolidele erinevaid õpikodasid, mis aitavad rikastada õppekava ja tugevdada kooli võimekust reaal- ja loodusteadustes. Õpikojad on koolis toimuv eraldiseisev laboritundide programm, kus õpilased saavad teha füüsika-, keemia- ja bioloogiakatseid. Häädemeeste Keskkooli gümnasistidel on suurepärane võimalus osaleda KEEMIA õpikodades. Neljapäeval 24. septembril toimub esmakordne keemia õpikoda.

Head tervist soovides
Aule Kink