Tere, hea koolipere!

Osad koolid Eestis jätkavad uuel aastal endiselt distantsõppel, aga meil on suur rõõm taas kooli tulla! Vastavad otsused sünnivad koolipidajaga koostöös. Jagan siinkohal vallavalitsuse suuniseid:

* Koolid vallas on kontaktõppel ning täita tuleks kõiki juba elunormiks saanud turvanõudeid.
* Lubatud on läbi viia kõiki kooli õppekavaga seotud tegevusi. Palutakse aga võimalikult vähe korraldada ühistegevusi klasside vahel.
* Kool ei ole avalik ruum ja seetõttu ei saa nõuda maskide kandmist, aga see on lubatud.
* VÄHIMAGI HAIGUSTUNNUSE KORRAL EI TULE KEEGI KOOLI!
* Huvitegevusega alustame 18. jaanuarist. Soovitav väiksemates gruppides ja võimalikult vähe kohtumisi väljaspool kooli teiste gruppidega.

NB! Terviseameti info põhjal on viimastel päevadel suurenenud Pärnumaa nakatumisjuhtude arv. Kõige suuremat muret teeb Terviseametile, et nakatunud ei tea oma nakatumise kohta, mis tähendab, et oht võib varitseda igal pool. Hoidkem endid!

Alustame uut poolaastat rõõmsate kohtumistega ja hoiame pöialt, et saame võimalikult kaua tavapäraselt töötada!

Tervist soovides
Aule Kink

  1. Möödunud nädalal

7. jaanuaril oli õpetajatel viimane koolituspäev sarjast „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolis kui õppivas organisatsioonis – autonoomia, teadmusloome, koostöisus“.

8. jaanuaril õpetajatel koolituspäev: robootika ainetundides. Koolitus toimus Erasmus+ programmi  raames.

Koolivaheajal toimus väike värskendav remont ajalooklassis, arvutiklassi said ostetud ja paigaldatud 10 uut arvutit ning peatselt paigaldatakse ka 8 uut monitori, koolimajja ehitati inva-wc.

  • Algava nädala üritused:

14. jaanuaril   Laiendatud juhtkonna koosolek.

  • Eelinfo

20. jaanuar     Tartu ülikooli Teaduskooli keemia õpituba gümnaasiumile

21. jaanuar     Rahvusvaheline inglise keele olümpiaad “Best in English” 9.-12.klassile

26. jaanuar     7.-12. kl emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor.

KIIDAME ja TÄNAME!

7. – 13. detsembrini 2020 toimus eesti keele võistlus „Salakeel II“, mis oli kevadisest emakeeleolümpiaadist ajendatult meediateemaline. Oma teadmisi ja oskusi näitas 941 õpilast üle Eesti: nooremas vanuserühmas (7. – 8. klass) oli 314, keskmises (9. – 10. klass) 304 ja vanemas (11. – 12. klass) 323 osalejat.

Kiidame kõiki osalejaid:

7. klass Taavet Allikas, Annaliisa Suigusaar, Aleksander Vainula, Anette-Marie Õis;

8. klass Ann-Mari Alfhtan;

9. klass Hanna Allikas;

kõik 11. klassi õpilased.  

Meie kaks õpilast Hanna Allikas ja Ann-Mari Alfthan jõudsid 30 parema hulka ja said diplomi. Tubli tulemus! Kiidame ja õnnitleme!