1. Möödunud nädalal

Neljapäevasel laiendatud juhtkonna koosolekul arutati valmisolekut võimalikuks distantsõppeks ja otsustati järgmist:
1) klassijuhatajad:
1.1) selgitavad klassides välja need õpilased, kellel puuduvad tehnilised võimalused koduseks distantsõppeks ja millised oleksid võimalikud lahendused – kas puudub levi ja laps on distantsõppepäeval siiski koolis või saab distantsõppepäevaks tahvelarvuti koju;
1.2) räägivad lastega üle distantsõppe põhimõtted:
* distantsõppel on tunnid tunniplaani alusel ja tavapärase päevakava alusel (koolipäev algab kell 8 jne);
* kogu õppematerjal ja suhtlemine (kaasa arvutatud info, kas on iseseisev õpe või videotund) on Stuudiumis ja/või meilitsi eesnimi.perenimi@haademeeste.edu.ee
* videotunnid on G-Suite keskkonna abil.
1.3) teavitavad distantsõppepäevast õpilasi ja lapsevanemaid.

2) distantsõppepäevad toimuvad järgmiselt:
5. november distantsõppepäeval on 5. – 6. klass;
9. november distantsõppepäeval 3. – 4. klass;
10. november gümnaasium, st 10. – 12. klass;
11. november III kooliaste, st 7. – 9. klass.

2. Algava nädala üritused:

5. novembril distantsõppepäev 5. – 6. klassile. Õpilased vastutavad selle eest, et õpivad kodus samamoodi nagu koolis.
NB! Kui õpilasel ei ole kodus arvutit või levi, tuleb kooli ja on tavaline koolipäev.

3. Eelinfo

7. november kell 10. Malevõistlused Häädemeeste Keskkoolis.

9. novembrist alates teeb Häädemeeste Keskkoolis oma personalijuhtimise koolipraktikat Katriin Tammekivi.

10. november kell 11 Häädemeeste Seltsimajas 1. – 4. klassi õpilastele etendus „Okasroosike“. Heino Seljamaa TEATER KOHVRIS.

10. november Häädemeeste Keskkooli poolt välja kuulutatud kirjandivõistluse tähtaeg. Võistlus on suunatud piiriäärsetes valdades (Häädemeeste, Saarde, Salacgriva, Aloja) elavatele 9. – 12. klasside noortele. Kirjand peab olema kirjutatud eesti või läti keeles. Kirjandi teema on: „MIS TEEB MINU KODUKOHA / KODUVALLA ERILISEKS?“

17. november Tartu ülikooli keemia õpituba gümnaasiumile.

18. – 19. november Aule Kink Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindajate kogu liimete ja Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu liikmete ja juhtivtöötajate ühisseminaril Haapsalu Kutseõppekeskuses „Kutseharidus ja üldharidus – erinevused ja sarnasused”

19. november: Aira Rahu koolituspäeval Pärnus.

30. november 7. klass Pärnus vaatamas Rakvere Teatri külalisetendust „See kõik on tema“

2. detsember Häädemeeste Keskkoolis külas Pärnu maakonna koolide koolijuhid.

4. detsember Õpilastel kodusõppe päev. Õpetajatel koolituspäev: „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolis kui õppivas organisatsioonis – autonoomia, teadmusloome, koostöisus“.

KIIDAME ja ÕNNITLEME!

Alison Moora, Liisi Lemmik ja Getleen Kass osalesid Tapal filmifestivali Kino maale! animatsiooni töötoas ning nende töö sai žüriilt kiitva hinnangu ja eripreemia animatsiooni eest. Kiidame ja õnnitleme!
Filme saab vaadata siin: https://www.kinomaale.ee/tootoad

Rahulikku hingedeaega soovides
Aule Kink