Põhikooli lõpueksamite ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
  • valikeksam inglise või  vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Gümnaasiumi riigieksamite  ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai,

Gümnaasiumi lõpetamiseks nõutava koolieksami korraldusjuhend

 

*Dokument on allalaetav .doc formaadis